SUKATAN PELAJARAN

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEKOLAH RENDAH SESI 2011


BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

SAINSTAHUN 1, TAHUN 2, TAHUN 3, 


PENDIDIKAN ISLAM

TAHUN 1, TAHUN 2, TAHUN 3,

TAHUN 4, TAHUN 5, TAHUN 6.J-QAF


TAHUN 1TAHUN 2TAHUN 3/1TAHUN 3/2


BAHASA ARAB
TAHUN 1, TAHUN 2, TAHUN 3,

TAHUN 4, TAHUN 5, TAHUN 6.


PENDIDIKAN MUZIK

 

TAHUN 1, TAHUN 2, TAHUN 3,

TAHUN 4, TAHUN 5, TAHUN 6.


PENDIDIKAN SENI VISUAL

TAHUN 1, TAHUN 2, TAHUN 3,

TAHUN 4, TAHUN 5, TAHUN 6.


PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
TAHUN 1, TAHUN 2, TAHUN 3,

TAHUN 4, TAHUN 5, TAHUN 6.


KAJIAN TEMPATAN
TAHUN 4, TAHUN 5, TAHUN 6.


KEMAHIRAN HIDUPTAHUN 4, TAHUN 5, TAHUN 6.


PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAANTAHUN 4, TAHUN 5, TAHUN 6.