LAMPIRAN KERJA

LAMPIRAN 1

ARAHAN: TANDAKAN ( ü) UNTUK OBJEK YANG MENYERAP AIR DAN ( û ) UNTUK OBJEK YANG TIDAK MENYERAP AIR.


BIL
NAMA OBJEK
RAMALAN AWAL
PEMERHATIAN SEBENAR
MENYERAP AIR
TIDAK MENYERAP AIR
MENYERAP
AIR
TIDAK MENYERAP AIR
1.

2.

3.

4.

5.

6.


LAMPIRAN 2

ARAHAN : NAMAKAN OBJEK YANG BOLEH MENYERAP AIR YANG TERDAPAT DI RUMAH ANDA.

BIL
NAMA OBJEK
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.