RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TAHUN
3
BIDANG
SAINS BAHAN
TAJUK
PENYERAPAN
STANDARD KANDUNGAN
MENCIPTA OBJEK BERDASARKAN KEUPAYAAN BAHAN MENYERAP AIR
STANDARD PEMBELAJARAN
6.1.1 MENGENALPASTI BAHAN YANG BOLEH MENYERAP AIR BERDASARKAN PENYIASATAN
6.1.2 MENGUJI JENIS BAHAN DENGAN KEUPAYAAN MENYERAP AIR.
MASA
60 MINIT.

FASA
CADANGAN AKTIVITI
CADANGAN KOMUNIKASI
1. Persediaan
Pemerhatian

Pemerhatian
Indikator amalan
Penggunaan deria
Pemerhatian menyeluruh
Penggunaan ABM yang sesuai.
Analisis
Indikator amalan
Membuat banding beza

-Menunjukkan gambar minuman yang tumpah diatas meja.

- Murid membuat pemerhatian berdasarkan gambar yang ditunjuk.

-murid bersoal jawab berpandukan gambar.

Cadangan aktiviti
Lakon semula.

-Apakah yang anda perhatikan dalam gambar yang ditunjukkan.

-Mengapakah air itu tumpah?

-Apakah cara untuk mengelap air itu?

-Dapatkah kita menggunakan kertas untuk mengelap air itu?

-Dapatkah kita menggunakan semua bahan untuk mengelap air itu?

2. Imaginasi

Sintesis Idea

Meneroka
Meramal
Membuat hipotesis

Penjanaan Idea

Indikator Amalan
-Mencari hubung kait , gabung jalin, atau corak berdasarkan maklumat yang ada.

Sinteksis ideaIndikator amalan
-menghasilkan bentuk komunikasi yang unik.
-Guru menyediakan pelbagai jenis objek yang berbeza untuk setiap kumpulan seperti:
1. Kertas
2.Pembaris plastik
3. Span
4.Kapas
5. Pemadam
6. Sapu tangan
7. Beg plastik
8. Kapas
9. Cermin
10. Dll

Murid diminta meramal objek yang boleh menyerap air dengan memerhati , menyentuh, dan merasa objek tersebut.
Murid melengkapkan jadual (ramalan awal)

Lembaran kerja 1


-Objek manakah yang dapat menyerap air?

-Objek manakah yang tidak dapat menyerap air?

-Mengapakah anda menyatakan objek itu menyerap air?

3.Perkembangan
Hipotesis
Inferens
Eksperimen

Penambahbaikan
Indikator amalan
-menokok tambah idea
-Mengubah
suai idea
Menilai

Indikator amalan
-memberi alas an yang tepat untuk menolak atau menerima idea
-menyatakan kekuatan dan kelemahan berdasarkan bukti
-guru menyediakan bikar yang berisi air kepada setiap kumpulan untuk menguji hipotesis bahan yang boleh menyerap air.

Murid menjalankan penyiasatan dalam kumpulan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat untuk menentukan objek yang dapat menyerap air

Murid merekod keputusan penyiasatan dalam lembaran kerja 1(pemerhatian sebenar)
Lembaran kerja 1
-Adakah ramalan anda betul?

-Mengapakah terdapat ramalan anda yang salah?

-Murid bertanya mengapakah ibjek yang dibuat daripada plastic tidak dapat menyerap air?

4.Tindakan
Melapor

Pelaksanaan
Indikator amalan
-Menghurai
kan idea dengan terperinci.
Amalan berterusan  Indikator amalan

-peka kepada perkara sekeliling
-membuat pemerhatian untuk mengenalpasti masalah, kesilapan dan kelemahan
Wakil setiap kumpulan membentang hasil keputusan masing-masing.

Guru membimbing murid-murid membuat rumusan berdasarkan keputusan aktiviti penyiasatan yang telah dijalankan
Adakah penyiasatan ini membantu anda mengenalpasti objek yang boleh menyerap air?

Adakah cara lain untuk menguji sesuatu objek itu boleh menyerap air atau tidak?
Bolehkah anda jelaskan cara itu?

Pentaksiran
Murid menjawab latihan lembaran kerja 2

Nilai dan Sikap
Bekerjasama, Jujur dalam merekod hasil pemerhatian.